Latest video

Weird Al Yankovic - White Nerdy (Official Music Video)

Weird Al Yankovic - White Nerdy (Official Music Video)

02:51 74356

Weird Al Yankovic - I Love Rocky Road

Weird Al Yankovic - I Love Rocky Road

02:38 34827

Weird Al Yankovic - My Bologna (Audio)

Weird Al Yankovic - My Bologna (Audio)

02:04 58342

[[ Reaction ]] Weird Al Yankovic - Fat Official Music Video

[[ Reaction ]] Weird Al Yankovic - Fat Official Music Video

11:13 57631

Another Top 10 Weird Al Parodies

Another Top 10 Weird Al Parodies

10:47 26789

Weird Al Yankovic - Amish Paradise Official Music Video

Weird Al Yankovic - Amish Paradise Official Music Video

04:46 62934

Top 10 Weird Al Parodies

Top 10 Weird Al Parodies

10:12 72435

WIERD AL YANKOVIC - Money For Nothing/Beverly Hillbillies

WIERD AL YANKOVIC - Money For Nothing/Beverly Hillbillies

03:10 52679

How “Weird Al” Yankovic Got His Start in Song Parodies (2016)

How “Weird Al” Yankovic Got His Start in Song Parodies (2016)

05:30 62419

Weird Al Yankovic - Bob

Weird Al Yankovic - Bob

02:26 64395

Weird Al Yankovic - Albuquerque: THE MOVIE

Weird Al Yankovic - Albuquerque: THE MOVIE

11:23 67184

Weird Al Yankovic - Smells Like Nirvana Official Music Video

Weird Al Yankovic - Smells Like Nirvana Official Music Video

05:21 93516